DENKLİK BELGESİ

DENKLİK BELGESİ

 « Yurt dışındaki eğitim kurumlarından alınmış olan diplomanın incelenerek görülen öğrenimin, Türk eğitim sisteminde hangi sınıf/alan/bölüm/dalına   eş değer olduğunun tespit edilmesi işleminin belgesidir »

TRUCAS ‘a vereceğiniz yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameyle Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yöntem, usul ve esaslar çerçevesinde belirtilen belge için işlemler yapılmaktadır.  

Daha fazla bilgi için info@trucas.com.tr e-mail gönderebilirsiniz.

SINAVLAR

SINAVLAR

« Türkiye’de herhangi bir üniversitede lisans veya ön lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının kısaltılmış ismine YÖS denilmektedir » 

Türkiye’de üniversitelerin kendi bünyelerinde uyguladıkları YÖS sınav sonuçları iki yıl boyunca geçerliliğini korur. Her dönem farklı olmakla birlikte bazı üniversite bölümleri ve birlikleri birbirlerinin yaptıkları sınavları kabul ederler ve aynı YÖS puanıyla farklı üniversite bölümlerine başvuruda bulunabilirler. 

BANKA HESABI

BANKA HESABI

« Türkiye’deki bankaların herhangi birinden banka hesabı açabilirsiniz »

TRUCAS ‘a vereceğiniz yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameyle hesap açma işlemleri sizin adınıza yapılmaktadır.

İKAMET İZNİ

İKAMET İZNİ

« Ülkemize eğitim maksadıyla gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni ya da diğer bilinen ismiyle öğrenci oturma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır »

Daha fazla bilgi almak için info@trucas.com.tr e-mail gönderebilirsiniz.

SAĞLIK SİGORTASI

SAĞLIK SİGORTASI

« Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları, ikamet izni alabilmeleri için de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor » 

TRUCAS ‘ın anlaşmalı olduğu  sağlık sigortası poliçeleri hakkında bilgi almak için info@trucas.com.tr e-mail gönderebilirsiniz.

İstanbul Kent Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi

10800$
YILLIK

13300$
YILLIK

2300$
YILLIK

2000$
YILLIK

2300$
YILLIK

2000$
YILLIK

2000$
YILLIK

2700$
YILLIK

2000$
YILLIK

2300$
YILLIK

3000$
YILLIK

5000$
YILLIK

1000$
YILLIK

1000$
YILLIK

750$
YILLIK

750$
YILLIK

3500$
YILLIK

1600$
YILLIK

1600$
YILLIK

 Ön Lisans Türkçe 2 Yıl

1600$
YILLIK

1600$
YILLIK

1600$
YILLIK

 Ön Lisans Türkçe 2 Yıl

1600$
YILLIK

1600$
YILLIK

1600$
YILLIK

1600$
YILLIK

 Ön Lisans Türkçe 2 Yıl

1600$
YILLIK

1600$
YILLIK

Başvuru Formu

Fenerbahçe Üniversitesi

Fenerbahçe Üniversitesi

4000$
YILLIK

 Lisans İngilizce 4 Yıl

4000$
YILLIK

3000$
YILLIK

3000$
YILLIK

3000$
YILLIK

3000$
YILLIK

 Lisans İngilizce 4 Yıl

4000$
YILLIK

 Lisans Türkçe 4 Yıl

3000$
YILLIK

3000$
YILLIK

2000$
YILLIK

2000$
YILLIK

 Ön Lisans Türkçe 2 Yıl

2000$
YILLIK

2000$
YILLIK

 Ön Lisans Türkçe 2 Yıl

2000$
YILLIK

2000$
YILLIK

2000$
YILLIK

 Ön Lisans Türkçe 2 Yıl

2000$
YILLIK

 Ön Lisans Türkçe 2 Yıl

2000$
YILLIK

 Ön Lisans İngilizce 2 Yıl

2500$
YILLIK

2000$
YILLIK

2000$
YILLIK

Başvuru Formu