des-ankara

Ankara

-

20010 Öğrenci
19 Üniversite

-

Ankara Üniversiteleri

 

Kimya (Tezli)

Fizik (Tezli)

Psikoloji

Tarih Doktora

Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Doktora

Kimya Doktora

 

Tıp

Diş Hekimliği

Eczacılık

Pazarlama

Psikoloji

Uluslararası Ticaret ve Finans

 

Tip

Eczacılık

Diyaliz

Antrenörlük Eğitimi

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Eczacılık

Opera Şarkıcılığı

Film Tasarımı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Egzersiz ve Sportif Performans (Tezli)