des-ankara

Ankara

-

20010 Öğrenci
19 Üniversite

-

Ankara Üniversiteleri

 

Eczacılık

Türkçe Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Spor Bilimleri

Okul Öncesi Eğitim (Tezli)

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp (Tezli)

 

Görsel İletişim Tasarımı

Uygulamalı Veri Bilimi (Tezsiz)

İngilizce Dil Eğitimi (Tezsiz)

Makine Mühendisliği (Tezsiz)

İnşaat Mühendisliği(Tezsiz)

Makine Mühendisliği (Tezli)

 

Kimya Doktora

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

İlk ve Acil Yardım

Klinik Psikoloji (Tezsiz)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (Tezli)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Fizik

Medya ve Tasarım (Tezli)

Türk Edebiyatı (Tezli)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Doktora