des-ankara

Ankara

-

20010 Öğrenci
19 Üniversite

-

Ankara Üniversiteleri

 

Eczacılık

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tıp

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Tezli)

Mimarlık (Tezli)

 

Görsel İletişim Tasarımı

Uygulamalı Veri Bilimi (Tezsiz)

İngilizce Dil Eğitimi (Tezsiz)

Makine Mühendisliği (Tezsiz)

İnşaat Mühendisliği(Tezsiz)

Makine Mühendisliği (Tezli)

 

Kimya Doktora

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

İlk ve Acil Yardım

Klinik Psikoloji (Tezsiz)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Doktora

Yönetim

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilgi Sistemleri

Uluslararası İlişkiler Doktora

Müfredat ve Öğretim (Tezli)

Matematik (Tezli)