des-ankara

Ankara

-

20010 Öğrenci
19 Üniversite

-

Ankara Üniversiteleri

 

Görsel İletişim Tasarımı

Uygulamalı Veri Bilimi (Tezsiz)

İngilizce Dil Eğitimi (Tezsiz)

Makine Mühendisliği (Tezsiz)

İnşaat Mühendisliği(Tezsiz)

Makine Mühendisliği (Tezli)

 

Kimya Doktora

Klinik Psikoloji (Tezsiz)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli)

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tezli)

 

Bilgisayar Mühendisliği Doktora

Nörobilim Doktora

Uluslararası İlişkiler

İktisat Doktora

Özel Hukuk ve Kamu Hukuku (Tezli)

Kimya (Tezli)

 

Tıp

Diş Hekimliği

Eczacılık

Pazarlama

Psikoloji

Uluslararası Ticaret ve Finans