Giriş Yap Profilim Çıkış Yap
Üsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar ÜniversitesiÜsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

ÜNİVERSİTE

-> Sayılarla Üsküdar Üniversitesi <-

Hakkımızda - Nasıl Bir Üniversite?

 • Sağlık, sosyal, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında ülkemizin kişisel ve toplumsal ruh sağlığını koruyan ve geliştiren,
 • Çağdaş insan ve insan odaklı teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştiren,
 • Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek bir evrensel üniversite,
 • Türkiye'de, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim ve öğretim yapan,
 • Ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlayacak, özellikle bilim, sağlık, turizm, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma imkânı sunan,
 • Ülkemizin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini ve önemli konumunu göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla; kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan öncü ve örnek olan,
 • Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak üstün nitelikli akademik programlar geliştirerek, kaynakları en verimli şekilde kullanarak insanlığın ve özellikle bölgemizin daha çok sağlık sorunlarına çözüm üretecek bilimsel faaliyetlerde bulunan,
 • Ulusal ve uluslararası ölçekte, Türkiye'nin doğal ve kültürel kaynaklarını temel alan çağdaş, katılımcı, araştıran, bilim üreten ve ülkenin turistik, tarımsal, sosyal ve ekonomik varlıklarını değerlendiren bir üniversiteyiz.
 • Psikoloji ve Davranışsal Sağlık Bilimlerine ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkânlarında alternatifsiz oluşumuz.
 • Biyomühendislikte beyin pili üretiminin, beyin uyarım laboratuvarının, nörogörüntüleme laboratuvarının varlığı ve sağlık fiziği gibi konularda uygulama ve klinik imkânlarda alternatifsiz oluşumuz.
 • Bilgisayar Mühendisliği alanında; sağlık bilişimi, geleceğin bilişimi olan beyin bilgisayar arayüzü (BCI) ve yapay zekâ çalışmaları için gerekli klinik altyapısında alternatifsiz oluşumuz.
 • Kullanıcı dostu "User Friendly" yazılım gelişimini hedefleyen "Yazılım Psikolojisi" eğitimi verecek olmamız.
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Gelişim Bölümleri için saha tecrübesi sağlayacak bilgiye ve tecrübeye sahip insan kaynağımızın olması.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programları için nöropsikiyatri alanında klinik pratik sağlayacak alt yapımızın varlığı.
 • Sağlık Yönetimi programında "İş Zekâsı" konseptinin uygulanması.
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik dallarında "Davranış Genetiği" çalışmak isteyenler için alternatifsiz oluşumuz.
 • Öğrencilerimize Çift Anadal ve Yandal yapma olanağı sağlamamız.
 • Çocuk-Ergen ruh sağlığı, aile danışmanlığı, zihin eğitimi konularında oldukça tecrübeli olmamız.
 • Öğrencilere sağladığımız burs çeşitliliği.
 • Psikoloji, Felsefe, Sağlık, Genetik ve Mühendislik Bilimlerinde multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi.

4 Temel İlkemiz

 • Eleştirilebilirlik

 • Özgürlükçülük

 • Çoğulculuk

 • Katılımcılık

Neden Tematik Üniversite?

Pozitif bilimler ve sosyal bilimlerin ortak bir zeminde bilimsel etkinlikler yapması, 21. yüzyılın en önemli gelişmesi olmuştur. Davranış bilimleri başlığı altında "Gerçekleri Arayan" pozitif bilimlerle, "İyi, Güzel ve Doğruyu Arayan" sosyal bilimlerin birlikte disiplin oluşturması özellikle ABD'de yeni bilimsel trenddir.

Toplumsal olayları ve insan davranışını, kriminal ve terörist davranışları anlamaya çalışan akademik yapılar gittikçe artmaktadır.

Bu konuda eğitim veren bazı Yüksek Öğretim Kuruluşları:

The College of Social and Behavioral Sciences

www.sbs.arizona.edu

Instıtute of Behavioral Science (IBS)

www.colorado.edu/Ib

California Board of Behavioral Sciences

www.bbs.ca.gov

FBI Academy

www.fbi.gov

 

KONTAKT

+ 49 (30) 788 99 727

+ 49 (30) 789 52 847

+ 49 (151) 471 76 036

+ 49 (151) 471 76 036