Giriş Yap Profilim Çıkış Yap
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

ÜNİVERSİTE

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. 

Kuruluş Amacı, Misyonu ve Vizyonu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır. 

Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı üretmeyi hedefleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye’de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla özel sektör ve devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde; başta tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir. 

Nitelikli Eğitim Kadrosu

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. 88 profesör, 20 doçent, 150 yardımcı doçent, 176 öğretim görevlisi, 64 araştırma görevlisi, 22 okutman ve 1 uzman olmak üzere toplam 521 akademisyen ile eğitim sürdürülmektedir. Ayrıca başarılı çalışmalarıyla alanında isim yapmış yerli ve yabancı öğretim üyeleri de üniversitemizde yarı zamanlı olarak eğitime katkı sunuyor. 

Geniş Alanda Eğitim Olanağı

2010–2011 Akademik yılında eğitime başlayan Üniversitemiz; 2016-2017 yılı itibariyle 10 Fakülte ve biri sağlık alanında olmak üzere 2 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile eğitim ve öğretim vermektedir. Eğitim dili 3 bölüm dışında Türkçe’dir. Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘’İngiliz Dili ve Edebiyatı’’ ile ‘’İngilizce Mütercim Tercümanlık’’ bölümlerinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik” bölümünde eğitim dili İngilizce’dir. Ayrıca, öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programını okuyabilirler. 

Çift Anadal ve Yan Dal Yapma Fırsatı

Öğrenciler gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte dışında bir fakültede ve bölümde isterlerse Çift Anadal programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabilirler. Aynı şekilde, bir başka bölümde uzmanlık kazandıran Yan Dal Programına da katılarak ikinci bir alanda uzmanlık kazanabilirler. 
Yurt Dışında Eğitim

Üniversitemiz, kuruluşunun ilk yılında Erasmus Charter’ı almıştır. Dolayısıyla, öğrencilerimiz lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın pek çok ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahiptirler. 
 

KONTAKT

+ 49 (30) 788 99 727

+ 49 (30) 789 52 847

+ 49 (151) 471 76 036

+ 49 (151) 471 76 036