Giriş Yap Profilim Çıkış Yap
İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

ÜNİVERSİTE

15 Temmuz 1997 tarihinde, 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır ve bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin “çağdaş medeniyet seviyesini aşma” yolunda değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin de ana amacı kaliteli yükseköğretim yapmaktır.

 

Kaliteli eğitim ve öğretime ulaşabilmenin sorunları ve bunların çözüm yöntemleri, İKÜ için çalışan kişilerin yeni karşılaştıkları sorunlar değildir. Çünkü İKÜ, 1930’lu yıllardan bu yana eğitim ve öğretim konusunda başarıyla uğraş veren eğitimci kişilerin etkin olduğu bir vakıf tarafından kurulmuştur. Üniversite, eğitimci özelliklere ve deneyimlere sahip kişilerden oluşan Mütevelli Heyet tarafından yönetilmektedir.

 

Yıllarını anaokuludan yükseköğretime kadar bütün öğretim aşamalarındaki okul kuruluşlarına vermiş ve eğitim sektöründe başarılarını kanıtlamış Mütevelli Heyet Başkanı ve Üyeleri, kalitenin mükemmel bir fiziki ortam ve seçkin, deneyimli ve yaratıcı bir öğretici kadro ile mümkün olduğunu çok iyi bildiklerinden, başlangıçtan itibaren bu iki hususun gerçekleştirilmesine özen göstermişlerdir.

 

“kent üniversitesi” tipindeki Şirinevler Kampüsü’nde bulunan binalarımızdaki büro, derslik ve laboratuvarlar özenle inşa edilmiş ve özenle donatılmışlardır. Şirinevler Kampüsü’ne ek olarak 40 bin m2 kapalı alan ve 25 bin m2 açık alan olmak üzere toplam 65 bin m2’lik yeni Ataköy Kampüsü, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulmuştur. Bu kampüste çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği salonların yanı sıra spor kompleksine de yer verilmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren, meslek yüksekokullarında eğitim yapan öğrenciler için 6000 m2 yeni bir kampüs açılmıştır.

 

İKÜ Öğretim Elemanları

İKÜ öğretim elemanları kadrosu, seçkin, verimli ve yaratıcı bir kadrodur. Bu kadro ile İKÜ, çok yeni bir kuruluş olmasına karşın, Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilen değerlendirme komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından 1998’de üniversiteler arasında ilk yarıya, 1999’da ilk on üniversite arasına girme başarısına ulaşmıştır. Hedefimiz, vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada, kamu üniversiteleri sıralamasında 6. sırada bulunan üniversitemizin ilk üç arasına girmesini sağlamaktır.

 

İKÜ, bu başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. YÖK tarafından yapılan denetlemeler ve değerlendirmeler sonucunda, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında devlet desteğine hak kazanmıştır.

 

İKÜ’de öğrencilerin genel yeteneklerini geliştiren, irdeleme ve soyutlama becerilerini kazanmasını sağlayan, kuşku duymayı, eleştirmeyi ve düşünmeyi alışkanlık haline getirmeye özendiren programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi, bilgi üretmeyi öğrenme motivasyonu ile uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip meslek adamları veya araştırmacılar olabilmeleri vizyonuna yönlendirmekteyiz. Ayrıca, bölüm veya programlardan hangisinden mezun olunursa olunsun, bir İKÜ mezununun İngilizce dilini ve bilgisayarı kullanmayı bilmesini, olmazsa olmaz türünden koşul olarak görüyoruz.

 

İKÜ Fakülteleri

İKÜ’nün yedi fakültesindeki 23 bölümde, üç meslek yüksek okulundaki 18 programda ve iki enstitüsündeki 6 doktora 28 yükseklisans programında 2011-2012 akademik yılında 7755 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilere 383 kadrolu, 228 saat ücretli toplam 611 öğretim elemanı ders vermektedir. Üniversitemizde öğrenci/öğretici oranı 11’dir. Dersler ve uygulamalar küçük gruplar halinde, her öğrencinin aktif katılımını sağlayarak yapılmaktadır.

 

Öğrencilerimizin %24,4’ü, ÖSYM tarafından burslu programlarımıza yerleştirilen öğrencilerdir. Ayrıca, kurucu vakıf ve öğrencilerin %35’ine öğrenim bursu, aylık ve nakdi yardım bursu sağlanmıştır. Bu durumda, yaklaşık olarak her üç öğrencimizden ikisi burs olanaklarından yararlanmaktadır.

İKÜ, ilk önlisans ve yükseklisans mezunlarını 1998-1999, ilk lisans mezunlarını 2000-2001 akademik yılında verdi. Mezunlarımızın tümü başarı ile hayata atıldılar veya önlisans mezunlarımız dikey geçiş ile lisans tamamlama programlarına alındılar.

1999-2000 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe giren ve lisans tamamlamayı yeniden düzenleyen kuralların, önlisansta iyi yetiştirme olanağına sahip öğrencilerimize geniş imkânlar sağladığına dikkat çekmek yerinde olur düşüncesindeyiz.

 

Yükseklisans

Yükseklisansı, çok sayıda öğrenci ile yapılan kitle eğitimi ve öğretimi olarak kabul etmiyoruz. Usta-çırak ilişkisi içinde, kişisel eğilimlere uygun yürütülen tezli bir yüksek lisansın “kültürlü olmanın ayrıcalığını” sağlayacağına inanıyoruz.

İKÜ, ülkemizde “Bologna Süreci”ne dahil olan ilk üniversitelerden biridir.

 

İKÜ, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklere özel bir önem vermektedir. Ataköy ve Şirinevler Kampüsü’ndeki çağdaş salonlarımızda periyodik klasik batı müziği konserleri, resitaller, konferanslar, bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerimiz öğrencilerimizin, velilerimizin ve İstanbul halkının büyük beğenisini kazanmaktadır.Ataköy Kampüsü’ndeki kapalı spor salonumuza ek olarak, spor tesisleri bakımından zengin olan (Olimpiyat Tesisleri gibi) Ataköy, Bakırköy ve Yeşilköy semtlerindeki çeşitli kuruluşlarla yapılan anlaşmalarla öğrenci kulüplerimizin tesis gereksinimleri karşılanmaktadır.

 

İKÜ öğrencilerinin sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri Sağlık Dairesi Başkanlığımızca yapılmaktadır. Gerekli hallerde bitişiğimizdeki Ataköy Hastanesi’nden anlaşmalı hastane olarak yararlanılmaktadır.

 

İKÜ’nün İstanbul’da sağladığı en önemli avantajlardan biri de kampüslerine ulaşımın kolaylığıdır. Ataköy ve Yenibosna metro, otobüs ve metrobüs durakları çok yakındır. Kampüsümüz E-5 Karayolu üzerinde olup, Atatürk Havaalanı ve Bakırköy Deniz Otobüsü İskelesi’ne 10 dakikalık mesafededir. İKÜ’ye elektronik posta ile ulaşmak çok kolaydır. Her öğrenciye e-posta adresi verilmektedir. Çağdaş web sitemiz ayrıntılı bilgiler için hizmetinizdedir. Çağdaş ve uluslararası rekabete açık eğitim öğretim yapan İKÜ, bilimsel ve teknolojik alanlarda ileri ülkelerin üniversitelerindeki gelişmeleri sürekli izlemekte ve ilişkiler kurmaktadır. Örneğin, kuruluş sürecinde İngiltere’nin Herfordshire Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Idaho Devlet Üniversitesi ve Alabama Üniversitesi ile Almanya’nın Berlin Hür Üniversitesi ve Gelsenkirchen Üniversitesi ile yoğun işbirliği temasları yapılmıştır. Bilimsel işbirliği süreclerinde öğrenci program ve stajları mübadelesine, öğretim üyelerinin karşılıklı görevlendirilmesine ve müşterek bilimsel ve teknik projelerin geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Üniversitemiz AB Socrates/Erasmus Programlarına dahil olmak amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu bağlamda üniversitemiz, çeşitli Avrupa üniversiteleri ile Erasmus/Socrates programı için işbirliği sözleşmelerini tamamlamıştır. Bu üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi Erasmus Programı çerçevesinde devam etmektedir.

 

İKÜ, Atatürk İlke ve İnkılaplarına severek ve inançla bağlı öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin üniversitesidir. Gönül huzuru ile çağdaş bir yükseköğrenim görmek isteyen gençlerimizi üniversitemize davet ediyoruz.

KONTAKT

+ 49 (30) 788 99 727

+ 49 (30) 789 52 847

+ 49 (151) 471 76 036

+ 49 (151) 471 76 036