Giriş Yap Profilim Çıkış Yap
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiHasan Kalyoncu Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÜNİVERSİTE

Hasan Kalyoncu Üniversitesi farklı dinlerin, dillerin, ırkların, kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı tarihi İpek Yolu’nun önemli bir kavşağı Gaziantep’te, “eğitim, araştırma ve yenilik” odaklı bir üniversite olmak amacıyla kurulmuştur.

İlk eğitim yılına Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde üçer bölümle başlayan üniversitemiz; 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında bu iki fakülteye yeni bölümler eklerken, bünyesine dahil olan Hukuk Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda da öğrenci alımlarına başlamıştır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi; özgürlük, adalet ve ahlak temelli eğitim veren, araştırma ve yenilik odaklı bir kurum olmayı hedeflemektedir. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, araştıran, sorgulayan, hukuka ve demokratik değerlere bağlı, dünyanın rekabetçi piyasalarında yer alacak bilgi ve beceriye sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz, bünyesinde üretilen bilimsel bilginin toplumla paylaşılması, tartışılması ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımın kazandırılması için tüm olanaklarını seferber etmektedir.  

Uluslararası Temas ve İş Birliği

Üniversiteler için uluslararası temas ve tecrübe son derece önemlidir. HKÜ de yeni düşüncelere ve evrensel görüşe açık, farklı insanlarla ve kültürlerle iç içe, uluslararası ekol olmuş üniversitelerin işleyişini deneyimlemiş mezunlar vermek için öğrencilerine birçok fırsat sunmaktadır. Bu imkânlar;

  • İngilizce Hazırlık sonunda yurt dışında anlaşmalı bir kurumda belirli bir süre İngilizce eğitimi almak,

  • Erasmus Değişim Programı'yla belirli dönemlerde AB üyesi ülkelerin üniversitelerinde eğitim görmek,

  • Farklı kültürlerden öğretim üyeleri ve öğrencilerle aynı kampüsü paylaşma şansına sahip olmaktır.

Üniversite-İş Dünyası İş Birliği- Profesyonelliğe Giriş 101

HKÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri, kampüse adım attıkları andan itibaren profesyonel hayatın da bir parçası olmaktadırlar. Üniversitemiz; mesleki alanda yeterliliğini kanıtlamış yönetici, uzman ve ustaları Endüstri Uygulamaları başlığı altında HKÜ’lülerle buluşturmaktadır. Böylece coğrafyalar arasında köprü görevi gören bilim kentimiz, akademik ve profesyonel yaşamları da bünyesinde birleştirmektedir.

Üniversitemizde bulunan araştırma merkezleri, bu verimli iş birliğine ev sahipliği yapmaktadır. İlgili birimler;

  • Bilim, Teknoloji ve Araştırma Merkezi,

  • GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi,

  • Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi,

  • Sürdürülebilir Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları

HKÜ, öğrencilerine birden çok uzmanlık alanında eğitim alma şansı vermektedir. Çift Ana Dal Programı’nı (ÇAP) tercih eden öğrenciler, mezuniyetten sonra iki diplomaya birden sahip olabilmekte; Yan Dal Programı’yla ise kendi bölümleri dışında farklı bir fakültenin bölümüne ait fark derslerini vererek o bölümün sertifikasını alabilmektedirler.

Geleceğe Güvenle Bakmak İçin

Üniversitemiz, Akademik Destek ve İş Bulma Merkezi (Centre for Academic Support and Employability) HKÜ CASE ile öğrencilerine ve mezunlarına kariyer desteği vermektedir; çünkü bizce üniversite sadece bir diplomadan ibaret değildir. İşte CASE de bu noktada devreye girmektedir. HKÜ’lüleri okul sonrası hayata hazırlayan merkezimiz, öğrencilerle iş birliği yaparak kariyer planlarını üstlenmekte ve iş bulma konusunda onlara yardımcı olmaktadır.

KONTAKT

+ 49 (30) 788 99 727

+ 49 (30) 789 52 847

+ 49 (151) 471 76 036

+ 49 (151) 471 76 036